Jdi na obsah Jdi na menu
 


Řád cvičiště

Řád cvičiště ZKO Libeň 066, schválen na členské schůzi 12/2016

 1. Zákaz volného pobíhání psů (mimo řízeného uvolnění při výcviku)

 2. Zákaz venčení psů v prostorách klubu a na parkovišti (v případě vyvenčení psa je povinností psovoda po něm exkrement okamžitě uklidit)

 3. Zákaz používání výcvikových pomůcek k jinému účelu než k jakému jsou určeny. (např. chození po překážkách apod.)

 4. Na cvičiště se přichází se psem na vodítku

 5. Zákaz hraní psů na výcvikové ploše bez dohledu psovoda

 6. Agresivní psi musí být opatřeni náhubkem po celou dobu výcviku

 7. Dětem do 12 let je vstup povolen pouze v doprovodu rodičů nebo zákonného zástupce.

 8. Nemocným či zraněným psům je vstup na cvičiště zakázán

 9. Každý je odpovědný za svého psa a škody, které pes způsobí, hradí v plné výši majitel

 10. Za vlastní přinesené pomůcky a osobní věci nenese v žádném případě odpovědnost ZKO

 11. Za své hrající si děti v prostorách klubu odpovídají rodiče nebo zákonní zástupci. Za jejich případné zranění nenese ZKO žádnou odpovědnost a to ani v prostorách k hraní určených.

 12. Zákaz vstupu necvičícím osobám na cvičební plochu v době výcviku a obran

 13. Každý psovod je povinnen na požádání předložit očkovací průkaz s řádným očkováním. Psům bez řádného očkování je vstup do areálu přísně zakázán.

 14. Osoby doprovázející psovoda na cvičiště se zdržují jen v prostorách k tomu určených a do prováděných akcí se nezapojují

 15. Neohleduplné zacházení se psem, přetěžování, neúměrné trestání a týrání je přísně ZAKÁZÁNO

 16. Háravé feny mají v době výcviku zkoušek, závodů apod. vstup na cvičební plochu zakázán. Výcvik mohou po dohodě s výcvikářem absolvovat po skončení výcviku ostatních nebo si telefonicky dohodnout jiný termín. Při a bezprostředně před (cca v období jednoho týdne )zkouškami, závody apod. Je nutné háravou fenu držet mimo cvičiště, nahlásit hárání pořadatelům akce a absolvovat případné závody, zkoušky apod. jako poslední.

 17. Na cvičiště mimo výcvikové dny je zakázán vstup osobám, kteří nejsou členy ZKO nebo nepatří k individuálním výcvikovým skupinám a nemají vstup povolen výborem nebo výcvikářem.

 18. Je zakázáno odkládat psy jinde než v prostorách k tomu určených (odkládací boxy)

 19. Je zakázáno přivazovat psy k plotu, překážkám, lampám a pod.

 20. U úvazných kolíků jsou psi vždy přivázáni s náhubkem

 21. Do odkládacích boxů je zakázáno odkládat psa, který je prokazatelně přenašečem cizopasných parazitů. V případě, že zde psovod svého psa stejně odloží má povinnost odkládací kotec okamžitě a na vlastní náklady vydesinfikovat a uvést do původního stavu, aby jej mohli používat ostatní psovodi.

 22. Po použití odkládacího kotce a jeho případném znečištění psem nebo je psovod povinnen jej bezodkladně uklidit a umožnit jeho další využití

 23. Pokud dojde k poškození či zničení boxu a je prokazatelně známý majitel psa, který box poškodil, je tento povinnen okamžitě a na vlastní náklady zjednat nápravu nebo uhradit náklady na opravu.